Can adults learn?

                                Yes, we can!                           

Een belangrijke bewering binnen NLP

(Neuro-Linguïstisch Programmeren) is dat aan

iedereen alles aan te leren is. Dus ook aan

volwassenen!

 

In mijn coachingswerk pas ik veelvuldig

NLP-technieken toe.  

Sinds 2007 ben ik master in NLP

Mijn opleiding heb ik genoten bij Fontys in Utrecht.

Deze NLP-opleiding is erkend door de

International Association for NLP.


 De belangrijkste kenmerken van mijn benadering als coach zijn:

 

1- Werken vanuit uw wensen.

Een coachingstraject betekent een zoektocht naar uw eigen wensen. Een coach kan immers nooit pretenderen te weten wat het beste is voor u. Iedereen is een uniek mens, met een uniek verleden en karakter, maar ook een unieke toekomst.  

 

2- Gericht zijn op oplossingen.

Samen met mij formuleert u een doel, dat we positief omschrijven, gericht op het bereiken, en niet op het vermijden van zaken.

 

3- Uit de weg ruimen van belemmeringen.

Soms heeft u een duidelijk doel geformuleerd, maar bent u toch niet in staat dit te bereiken. Vaak is er dan sprake van een overtuiging over uzelf, die u belemmert om er ‘echt voor te kunnen gaan’.

Eén van de specialiteiten van mij als NLP-coach is het bieden van hulp om dit soort overtuigingen onschadelijk te maken, waardoor het doel alsnog bereikt kan worden.

  


 

 

Coachen is ook: weten wanneer je moet stoppen!

 

 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat u in het coachingstraject te allen tijde zelf de leiding heeft. Als coach begeleid ik, vat ik samen, vraag door en maak bewust, maar de veranderwens, het doel en de snelheid van het proces bepaalt uzelf.

 

Een typisch coachingstraject bestaat uit vier à vijf gesprekken van anderhalf uur. De ervaring leert dat iemand dan meestal genoeg inspiratie gevonden heeft om zelfstandig verder te gaan. Maar uiteraard is dit geen wet, ook hier bepaalt uzelf of er meer of misschien juist minder gesprekken noodzakelijk zijn.

Na een (gratis) intakegesprek van een uur beslist u of u verder wilt gaan met mij als coach. Zo niet, even goede vrienden. Het klikt, of niet, en daar hoeft u zich niet voor te verantwoorden.